Vælg en side

Udvalg for tilgængelighed & hjælpemidler

Tilgængelighedsudvalget arbejder for at højne tilgængeligheden på flere områder

Mail: tu@dbsu.dk

Tilgængelighedsudvalget består af:

Kenneth Schack Banner

Kenneth Schack Banner

Medlem

29923325

Jens Christian Carlos Sørensen

Jens Christian Carlos Sørensen

Medlem

Maria Andersen

Maria Andersen

Medlem

Stine Bøgedal

Stine Bøgedal

Medlem

Nicklas Tegner

Nicklas Tegner

Medlem

Andreas Juel Jensen

Andreas Juel Jensen

Medlem

Udvalg for tilgængelighed & hjælpemidler blev oprettet den 23. Marts 2020.

Udvalgets formål samt arbejdsområder:

Udvalget har til formål at undersøge tilgængelighed & hjælpemidler i den fysiske og digitale verden og bidrage med forbedringer.

Hvilke mål har udvalget sat for sit arbejde?

Arbejde på at forbedre DR’s radio og TV app.
Oprette en liste til dbsu.dk, med apps til smartphones som er til gavn for synshandicappede.
Skabe samarbejdspartnere
Kontakte app udviklere og få dialog med dem via udvalgets e-mail

Hvordan arbejder udvalget konkret for at opnå disse mål?

Vi vil lave brugerundersøgelser til DBSU’s medlemmer
Vi har en god kommunikation med Marie Junge som repræsenterer DR og deltager til deres aktiviteter
Vi vil arbejde på at skabe et samarbejde med IBOS om deres app liste ”Gode apps”.

Hvordan styres udvalget?

Som en flad organisation og en kontaktperson til hovedbestyrelsen

Hvor ofte planlægger udvalget at mødes og hvor mange møder forventes at være henholdsvis fysiske og virtuelle?

Hver 2. måned, August, Oktober og December i 2020

Er der brug for flere medlemmer i udvalget, og i så fald Hvad vil udvalget gøre for at rekruttere nye medlemmer?

Lige nu har udvalget behov for at blive grundlagt, men menige medlemmer er altid velkommen.

Hvilke udgifter forventer udvalget at have?
Bespisning og rejseudgifter