Vælg en side

Aktivitet, kultur og fritid

Tine Dreisdorf

Tine Dreisdorf

Medlem

Caspar Størup Gregersen

Caspar Størup Gregersen

Medlem

I juni måned blev der holdt et opstartsmøde i udvalget. Her fandt vi frem til relevante fokuspunkter og realistiske målsætninger, som skulle danne rammen for det indledende arbejde i udvalget. Herefter har vi i løbet af det sidste halve år af 2018 primært fokuseret på at samle den nødvendige information ind, så vi fra 2019 kan arbejde på at sikre vores medlemmer bedre viden og muligheder inden for aktivitet, fritid og kultur området. Bl.a. har DBSU haft et par repræsentanter ude til Roskilde Festivalen for at vurdere, hvor tilgængelig denne er for blinde og svagsynede. Her er der i gang sat et større arbejde med Roskilde festival og en række samarbejdspartnere, som gerne skal udmunde i, at flere blinde og synshandicappede kan færdes på pladsen og flere også kan blive frivillige på festivallen. Derudover har vi også via Facebook forhørt os blandt vores medlemmer om, hvad de mente, der skulle til for at skabe god tilgængelighed ved forskellige kulturtilbud som f. x. biografer og museer. Vi arbejder i øjeblikket på, at skabe kunstoplevelser for og af blinde og svagsynede i samarbejde med Statens Museum for Kunst. Alt i alt arbejder dette udvalg for, at skabe en mere tilgængelig hverdag for blinde og svagsynede, samt skabe de bedste rammer for fritid og kultur.