Vælg en side

Samarbejdspartnere

DBSU har et stort netværk af samarbejdspartnere:

Danmarks Radio


Der er et godt samarbejde med DR, primært omkring deres apps i 2020, hvor vi har inviteret ind til DR byen, haft møder via Zoom og bidraget til design og tilgængelighedsfunktioner igennem udvalg for tilgængelighed og hjælpemidler.

 

Billede af Dansk blindesamfunds logo, som er en sommerfugl

Dansk Blindesamfund – DBS

Dansk Blindesamfund er en forening for blinde og stærkt svagtseende. De arbejder både politisk, fagligt og socialt med at fremme beskæftigelsen og livskvaliteten for mennesker med synshandicap i Danmark.
Dansk Blindesamfund er DBSU’s nærmeste samarbejdspartner. Som vores navn indikerer udspringer DBSU fra DBS, og selvom vi er en selvstændig forening, så kommer en stor del af vores tilskud fra DBS. Derudover arbejder vi sammen på de områder, hvor det giver mening, og det gør det mange steder, da vores organisationer ligner hinanden og har de samme formål. De største forskelle ligger i gennemsnitsalderen for vores medlemmer, og i at vi i DBSU ikke har noget synskriterie for medlemskab, men at vi i stedet har en aldersgrænse.

 

Logo af dansk ungdoms Fællesråd - DUF

Dansk Ungdoms Fællesråd – DUF

Dansk Ungdoms Fællesråd er en paraplyorganisation for ungdomsforeninger i Danmark. Blandt andet uddeler de midler fra det offentlige, som ska gå til frivillige ungdomsforeninger.

DBSU er medlem af DUF, og modtager årligt et driftstilskud fra organisationen, som gør det muligt for os at lave en masse aktiviteterfor vores medlemmer. Derudover er DUF også en stærk sparringspartner. DUF udbyder kurser målrettet frivillige i foreninger, hjælper til med rådgivning på tunge områder som foreningens vedtægter og organisationsudvikling og stiller gerne op med en dygtig ordstyrer til vores generalforsamlinger.

 

Logo af Sammenslutningen af Unge Med Handikap

Sammenslutning af Unge med Handicap – SUMH

Sammenslutningen af Unge Med Handikap er en paraplyorganisation, som beskæftiger sig med foreninger for unge med handicap.

SUMH hjælper os med kurser og arrangementer for både vores frivillige og medlemmer. Derudover er de en god sparingspartner for DBSU og spiller en vigtig rolle politisk, da de er i stand til at tage vigtige sager op på et større plan, når disse også er relevante for flere typer af handicap.

 

Logo af Landsforeningen for Forældre til Blinde og Svagtsynede børn

Landsforeningen for forældre til blinde og svagsynede børn – LFBS

Landsforeningen for Forældre til Blinde og Svagsynede børn – også kaldet forældreforeningen – er en forening for forældre til børn med synshandicap. LFBS laver aktiviteter til familier, hvor enten en eller flere af børnene har et synshandikap.

LFBS er en nær samarbejdspartner for DBSU. Ikke blot samarbejder vi om fællesarrangementer til de yngste af vores medlemmer. Der er også flere af vores medlemmer, som har forældre i blandt LFBS’s medlemmer. Vi arbejder derfor meget tæt med netop denne forening til fælles glæde for alle. Det er en stor fornøjelse at være sammen med en forening hvis frivillige og almindelige medlemmer har så stor en interesse for det vi laver.

 

Interessegruppen – BSIEU

Interessegruppen er en forening for blinde og svagsynede, som interesserer sig generelt for erhverv og uddannelse.

Interessegruppen er en vigtig samarbejdspartner for DBSU. Vi har en fælles interesse for at støtte vores medlemmer til at gennemgå uddannelse og komme i beskæftigelse. Vi samarbejder ofte med interessegruppen om arrangementer, som netop har det formål at styrke vores medlemmer på disse områder.

Dansk Blindesamfunds Kvinder

Dansk Blindesamfunds Kvinder blev stiftet den 9. november 2002. Fra 1997 arbejde- de kvinderne med samme formål i Den Centrale Kvindegruppe (DCK). At motivere kvinder til organisatorisk arbejde.
At medvirke til oprettelse af netværk for blinde og svagsynede kvinder.
At skabe interesse og PR om ligestillingsarbejdet for kvinder i Dansk Blindesamfund.
Formålet med samarbejdet er at skabe større ungdomsengagement i DBSK.

Logo af Instituttet for Binde og svagtsynede - IBOS

Instituttet for Blinde og svagsynede – IBOS

IBOS er en institution, som støtter blinde og svagsynede inden for erhverv og uddannelse.

Vores medlemmer er ofte i kontakt med IBOS, og derfor kan vi hjælpe hinanden på den måde, at vi i DBSU bliver et talerør for unge blinde og svagsynede.

 

Logo af Syncenter Refnæs

Synscenter Refsnæs

Refnæs er en institution som har fokus på børn med et synshandikap.

Vi samarbejder med Refsnæs på områder, hvor det er vores yngste medlemmer, som er i fokus.

Norges Unge Katolikker

Norges Unge Katolikker er en landsdækkende sammenslutning af katolske børne- og ungdomsforeninger og har sit udspring i de katolske menigheder i Norge. NUK er et fællesskab, hvor børn og unge har sin egen plads og kan møde andre katolikker.

Syn Danmark

Syn Danmark er en forening for blinde og svagsynede. Foreningen er ikke så stor, men til forskel for DBS har de ikke de samme synskriterier for at være medlem.
Vi samarbejder med Syn Danmark på områder, som har de af vores medlemmer i fokus, som ikke ser tilstrækkeligt dårligt til at være medlem af DBS.

RP-gruppen logo.

RP-Gruppen

RP-Gruppen hører under Dansk Blindesamfund, og er en forening for danskere med øjensygdommen retinitis pigmentosa. DBSU samarbejder med RP-gruppen om at skabe synlighed om hinanden.

 

Aniridi Danmark

Aniridi Danmark er en patientforening for personer, pårørende til, fagpersoner og andre personer i Danmark, der har øjensygdommen Aniridi eller tilknytning hertil. DBSU samarbejder med Aniridi om at skabe synlighed om hinanden.

 

“Med den rette gnist,
kan vi sammen tænde et bål!”