Vælg en side

Samarbejdspartnere

Foreningen har et stort netværk af samarbejdspartnere og herunder er de nævnt:

Danmarks Radio


Der er et godt samarbejde med DR, primært omkring deres apps i 2020, hvor vi har inviteret ind til DR byen, haft møder via Zoom og bidraget til design og tilgængelighedsfunktioner igennem udvalg for tilgængelighed og hjælpemidler.

 

Billede af Dansk blindesamfunds logo, som er en sommerfugl

Dansk Blinde Samfund – DBS

Dansk Blindesamfund er en forening for blinde og stærkt svagtseende. De arbejder både politisk, fagligt og socialt med at fremme beskæftigelsen og livskvaliteten for synshandikappede i Danmark.
Dansk Blindesamfund er vores nærmeste samarbejdspartner. Som vores navne indikere udspringer DBSU fra DBS, og selvom vi er en selvstændig forening, så kommer en stor del af vores tilskud fra DBS. Derudover arbejder vi sammen på de områder, hvor det giver mening, og det gør det mange steder, da vores organisationer ligner hinanden og har de samme formål. De største forskelle ligger i gennemsnitsalderen for vores medlemmer, og i at vi i DBSU ikke har noget synskriterie for medlemskab, men at vi i stedet har en aldersgrænse.

 

Logo af dansk ungdoms Fællesråd - DUF

Dansk Ungdoms Fællesråd – DUF

Dansk Ungdoms Fællesråd er en paraplyorganisation for ungdomsforeninger i Danmark. Blandt andet uddeler de midler fra det offentlige, som ska gå til frivillige ungdomsforeninger.

Dansk Ungdoms Fællesråd er en vigtig samarbejdspartner for os. Ikke blot levere DUF hovedparten af vores økonomiske tilskud, som gør det muligt at lave en masse aktiviteterfor vores medlemmer, men vi har også en professionel sparringspartner i DUF. De udbyder kurser rettet til foreningens frivillige, hjælper til med rådgivning på tunge områder som foreningens vedtægter og organisationsudvikling og stiller gerne op med en dygtig ordstyre til vores generalforsamlinger.

 

Logo af Sammenslutningen af Unge Med Handikap

Sammenslutning af Unge med Handicap – SUMH

Sammenslutningen af Unge Med Handikap er en paraplyorganisation, som beskæftiger sig med foreninger for unge, som har en form for handikap.

SUMH hjælper os med kurser og arrangementer for både vores frivillige og medlemmer. Derudover er de en god sparingspartner for DBSU og spiller en vigtig rolle politisk, da de er i stand til at tage vigtige sager op på et større plan, hvis de ikke blot er aktuelle for synshandikappede men også for andre typer af handikap.

 

Logo af Landsforeningen for Forældre til Blinde og Svagtsynede børn

Landsforeningen for forældre til blinde og svagtsynede børn – LFBS

Landsforeningen for Forældre til Blinde og Svagtsynede børn også kaldet forældreforeningen er som deres navn indikere en forening til forældre, som har synshandikappede børn. De laver aktiviteter til familier, hvor enten en eller flere af børnene har et synshandikap.

LFBS er en nær samarbejdspartner for DBSU. Ikke blot samarbejder vi om fællesarrangementer til de yngste af vores medlemmer. Der er også flere af vores medlemmer, som har forældre i blandt LFBS’s medlemmer. Vi arbejder derfor meget tæt med netop denne forening til fælles glæde for alle. Det er en stor fornøjelse at være sammen med en forening hvis frivillige og almindelige medlemmer har så stor en interesse for det vi laver.

 

Interessegruppen – BSIEU

Interessegruppen er en forening for blinde og svagtsynede, som interessere sig generelt for erhverv og uddannelse.

Interessegruppen er en vigtig samarbejdspartner for DBSU. Vi har en fælles interesse for at støtte vores medlemmer til at gennemgå uddannelse og komme i beskæftigelse. Vi samarbejder ofte med interessegruppen om arrangementer, som netop har det formål at styrke vores medlemmer på disse områder.

Dansk Blindesamfunds Kvinder

Dansk Blindesamfunds Kvinder blev stiftet den 9. november 2002. Fra 1997 arbejde- de kvinderne med samme formål i Den Centrale Kvindegruppe (DCK). At motivere kvinder til organisatorisk arbejde.
At medvirke til oprettelse af netværk for blinde og svagsynede kvinder.
At skabe interesse og PR om ligestillingsarbejdet for kvinder i Dansk Blindesamfund.
Formålet med samarbejdet er at skabe større ungdomsengagement i DBSK.

Logo af Instituttet for Binde og svagtsynede - IBOS

Instituttet for Binde og svagtsynede – IBOS

IBOS er en institution, som støtter blinde og svagtsynede inden for erhverv og uddannelse.

Vores medlemmer er ofte i kontakt med IBOS, og derfor kan vi hjælpe hinanden på den måde, at vi i DBSU bliver et talerør for unge blinde og svagtsynede.

 

Logo af Syncenter Refnæs

Syncenter Refnæs

Refnæs er en institution som har fokus på børn med et synshandikap.

Vi samarbejder med Refnæs på områder, hvor det er vores yngste medlemmer, som er i fokus.

Norges Unge Katolikker

Norges Unge Katolikker er en landsdekkende sammenslutning af katolske barne- og ungdomslag som har sit udspring i de katolske menighetene i Norge. NUK er et fællesskab, hvor barn og unge har sin egen plads og kan træffe andre katolikker.

Syn Danmark

Syn Danmark er en forening for blinde og svagtsynede. Foreningen er ikke så stor, men til forskel for DBS har de ikke de samme synskriterier for at være medlem.
Vi samarbejder med Syn Danmark på områder, som har de af vores medlemer i fokus, som ikke ser tilstrækkeligt dårligt til at være medlem af DBS.

 

“Med den rette gnist,
kan vi sammen tænde et bål!”