Vælg en side

Bestyrelser

Her ser du øverst de bestyrelser der er i DBSU, under dem, finder du de udvalg som er blevet nedsat.

Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsen er DBSUs primære organ. Bestyrelsen tager sig af den organisatorisk drift af foreningen og nedsætter udvalg til specielle eller større opgaver.

Region Øst
Regionen der varetager planlægning og udførelse af arrangementer for den østlige del af Danmark

Region Vest
Regionen der varetager planlægning og udførelse af arrangementer for den vestlige del af Danmark
Udvalg

Forretningsudvalget
FU har det overordnede ansvar for foreningens drift