Vælg en side

Om DBSU

Dansk Blindesamfunds Ungdom – DBSU er en forening for børn og unge med synshandicap i alderen 0 til 36 år.
Vi arbejder for børn og unge synshandicappedes trivsel og rettigheder i samfundet.

For os er målet klart: alle synshandicappede børn og unge skal have samme muligheder som deres alderssvarende kammerater.

  • DBSU laver en lang række forskellige faglige og sociale arrangementer. Her mødes synshandicappede unge i et trygt og ligeværdigt fællesskab.
  • DBSU er politisk aktiv og varetager synsrelaterede problemstillinger. Vi søger indflydelse på kulturelle, uddannelses- og erhvervsmæssige forhold, på baggrund af medlemmernes konkrete erfaringer.
  • DBSU udgiver synsrelaterede materiale gennem podcast, nyhedsbreve og sociale medier.

 

Mærkesager

Skab dit eget liv

Samfundet har fordomme om synshandicappede og synshandicappede har fordomme om samfundet. Fordommene skal nedbrydes og synshandicappede skal aktivt tage del i samfundet. DBSU støtter medlemmerne i at tage kritisk stilling til omverdenen og til konstruktivt at tage vare på egen situation.

Motion og bevægelse

Det er særligt vigtigt at være fysisk aktiv som synshandicappet, da hverdagen kræver meget energi. En god kropsforståelse er en forudsætning for at kunne fungere på lige vilkår. Idræt giver fede oplevelser i fællesskab med andre.

Tilgængelighed

Tilgængelighed er nødvendigt for nogle og godt for alle. Det er svært som synshandicappet at færdes i både den fysiske og digitale verden. DBSU gør derfor opmærksomhed på vigtigheden af tilgængelighed.<

Tidlig berøring med arbejdsmarkedet

Et studiejob eller praktikplads giver vigtige erfaringer til ens arbejdsliv. Få unge med synshandicap har haft berøring med arbejdsmarkedet. DBSU arbejder for at bygge bro mellem den synshandicappede og arbejdsgiver, for at sikre en god overgang fra uddannelse til job.

Historie om Dansk Blindesamfunds Ungdom i 1981

Jens Bromann ønskede som 15 årige at have et fællesskab for blinde og stærkt svagsynet unge og børn. Han kunne som 15 årige ikke få et medlemskab hos Dansk Blindesamfund før han var 18 år. Han blev så 18 år, samt medlem af Dansk Blindesamfund, men der var ikke mange unge mennesker i foreningen på det tidspunkt. Derfor ønskede de ældre i foreningen gerne, at Jens gjorde noget for de unge mennesker i samarbejde med Dansk Blindesamfund. Derfor ansatte Dansk Blindesamfund Bent Christensen til at undersøge og skabe tiltag for børn og unge i Dansk Blindesamfund, men kredsformænd havde på det tidspunkt ikke den samme interesse for de unges ønsker, derfor tænkte Jens at lave en forening for sig, så de unge hurtigere og nemmere kunne skabe deres ønsker med tæt relation til Dansk Blindesamfund.
Dansk Blindesamfunds ungdom blev så stiftet af Jens Bromann i 26. marts 1981, som dengang var 24 år gammel ved stiftelsen. I samarbejde med konsulenten Bent Christensen fra Dansk Blindesamfund og den daværende formand fik de det formelle på plads med økonomi og vedtægter.

Se her en video omkring Jens fortælle om stiftelsen af Dansk Blindesamfunds ungdom

“Så derfor forestil jer 2 poser; den ene pose med 90 oplevelser, du ikke kan få fordi du er synshandicappet. I den anden pose; med 10 oplevelser du kan nyde fordi er synshandicappet. Vi vil i DBSU altid samle alle 100 oplevelser i én pose – alle skal have lige muligheder for samme oplevelser”

Kontakt

Adresse
Att: DBSU
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Telefon 71 71 02 23
Telefontid:
mandag 12-15
fredag 9-12

E-mail adresser
Kontoret: kontor@dbsu.dk
Formanden: formand@dbsu.dk
Tilmelding til arrangementer:
tilmelding@dbsu.dk

Omkring websiden
it@dbsu.dk

Forretningsudvalget
fu@dbsu.dk

Konto nr.
DBSU:            8401-1068222
Region Øst:    8401-1068271
Region Vest: 8401-1068255

MobilePay
DBSU29022
Region Vest71006
Region Øst29022
CVR nr.64514628