Vælg en side

Om DBSU

Dansk Blindesamfunds Ungdom – DBSU er en selvstændig, landsdækkende forening for unge blinde og svagsynede. Foreningen er åben for alle børn og unge med et synshandicap under 36 år. Både lokalt og på landsplan arbejder DBSU for unge med synshandicaps generelle dannelse og livskvalitet, samt for at skabe øget integration og inklusion i samfundet.  

Vi skaber ansvarsbevidste, initiativrige og empatiske unge mennesker for at øge deres grundlæggende evne til at samarbejde og få en fællesskabsorienteret tilgang til samfundet. Vi nedbryder fordomme, fordrer til kritisk stillingtagen til omverdenen og til konstruktivt at tage vare på egen situation. 

Vi vil bidrage til vores medlemmers muligheder for at skabe sig deres eget liv, hvor de tager aktiv del i samfundet, hvor uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet og et aktivt liv med idræt og kulturelle oplevelser er centrale indsatsområder. Det kræver fokus på barrierer for lige muligheder med det øvrige samfund og hvor øget tilgængelighed giver unge med synshandicap bedre muligheder for at færdes i både den fysiske og digitale verden. 

Som medlem af DBSU får du bl.a.:

 • Et stærkt fællesskab med andre unge med synshandicap
 • Adgang til en lang række faglige og sociale arrangementer
 • Mulighed for aktivt at deltage i foreningslivet, få politisk indflydelse og et styrket CV
 • Adgang til DBSU’s podcasts, nyhedsbreve og sociale medier hvor vi deler relevant viden og muligheder

 

Nuværende politiske mærkesager

DBSU arbejder løbende med en række mærkesager, som skal være løftestang til forfølgelse af DBSU’s eksistensberettigelse om at skabe øget integration og inklusion i samfundet for blinde og svagtseende. Mærkesagerne bliver vedtaget på Hovedbestyrelsesmødet den 15. maj 2021 og er:

Handicaptillæg under studiejob
Muligheder for studiejob under en videregående uddannelse bliver for synshandicappede begrænset af, at det med de nuværende regler er en betingelse for at få handicaptillæg, at modtageren har betydelige vanskeligheder ved at have et studiejob ved siden af uddannelsen. Mennesker med et synshandicap får derfor slet ikke eller kun i meget begrænset omfang mulighed for at afprøve deres erhvervsevner, hvilket påvirker fremtidige jobmuligheder efter endt uddannelse. DBSU arbejder for, at reglerne ændres, så mulighederne for studiejob forbedres selvom den studerende modtager handicaptillæg.

Konkret vil vi i DBSU kæmpe for:

 • at få ændret lovgivningen omkring studiejob, så det er muligt at have studiejob mens man modtager handicaptillæg. Den nuværende lovgivning betyder, at folk med synshandicap, som har arbejdet mere end 4 timer om ugen, mister retten til at kunne modtage handicaptillæg. Det er alment kendt, at man bruger flere kræfter og mere energi på at studere, når man er synshandicappet, hvilket kan gøre det mere besværligt, at varetage et job på 15-20 timer under studetiden
 • at de unge mennesker, som gerne vil have erhvervserfaring, og som kan varetage et studiejob fra 5-14 timer om ugen, kan få modregnet lønnen i deres handicaptillæg. Det vil kræve en ændring af reglen om, at man mister retten til handicaptillægget, hvis man har arbejdet mere end 4 timer om ugen

 

Handicaptillæg under ungdomsuddannelser
Mennesker med et synshandicap har i langt mindre omfang end andre unge muligheder for at varetage et fritidsjob mens de tager en ungdomsuddannelse. Jobmulighederne er færre, når man har et synshandicap, og det er typisk væsentlig mere psykisk og fysisk krævende for en synshandicappet at gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor arbejder DBSU for, at mennesker med et synshandicap gives mulighed for handicaptillæg under en ungdomsuddannelse.

Konkret vil vi i DBSU kæmpe for:

 • at alle med synshandicap, som har ret til SU, også skal have ret til handicaptillæg mens de læser på en ungdomsuddannelse
 • at unge med synshandicap, som er berettiget til SU, samtidig skal kunne varetage et mindre studiejob undervejs i en ungdomsuddannelse – indtægten ved studiejobbet skal i givet fald modregnes i handicaptillægget

 

Praktik for alle
DBSU’s erfaringer viser, at det er meget vanskeligere for personer med et synshandicap, at finde en praktikplads i forbindelse med en videregående uddannelse sammenlignet med andre unge. Uddannelsesinstitutionerne er ikke altid gearet til at påtage sig opgaven med at finde praktikpladser, og arbejdsmarkedet har endnu ikke taget ansvaret på sig. Det vil DBSU gerne ændre. Om det skal være øremærkede praktikpladser til mennesker med handicap, forbedret information og kommunikation med uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedet, en kombination heraf eller noget helt andet må tiden vise.

Konkret vil vi i DBSU kæmpe for:

 • at det skal være nemmere for mennesker med et synshandicap, at få adgang til relevante praktikpladser. Manglende praktikpladser er en væsentlig årsag til frafald på erhvervsuddannelse, erhvervsakademiuddannelse og professionsbachelor for mennesker med et synshandicap
 • at der gennem en styrket kommunikationsindsats arbejdes på at styrke vidensniveauet og nedbryde fordomme på uddannelsesinstitutionerne og på arbejdsmarkedet omkring hvad det vil sige at have en person med et synshandicap i praktik
 • at der oprettes et antal praktikpladser, hvor studerende med et synshandicap har fortrinsret

 

Bedre kompetenceudvikling for STU
STU er en 3-årig ungdomsuddannelse for unge, der er 16-25 år og har særlige behov. STU bidrager til at udvikle unge fagligt, personligt og socialt med et særligt individuelt fokus, som matcher den unges behov. For nogle unge med synshandicap er STU en rigtig god mulighed, men desværre er uddannelsen ikke meritgivende i det videre uddannelsessystem, ligesom det er vanskeligt for de unge at dokumentere deres kompetenceløft efter endt STU-forløb. Det begrænser unge synshandicappedes adgang til arbejdsmarkedet, og det vil DBSU gerne have ændret.

Konkret vil vi i DBSU kæmpe for:

 • at STU forbedres væsentligt fagligt, så mennesker med et synshandicap kommer ud med flere og bedre kompetencer end det er tilfældet på nuværende tidspunkt.
 • at STU-uddannelserne reelt lever op til navnet ”særlig tilrettelagt undervisning” med fokus på individet fremfor den meget generelle tilgang i dag
 • at den enkeltes behov kommer i centrum, målrettes den unges ønsker og behov, og at der løbende gennemføres en forventningsafstemning og individuel tilpasning af uddannelsen

 

Historien om Dansk Blindesamfunds Ungdom i 1981

Jens Bromann ønskede som 15 årig at have et fællesskab for blinde og stærkt svagsynede unge og børn. Han kunne som 15 årig ikke få et medlemskab hos Dansk Blindesamfund før han var 18 år. Han blev så 18 år, samt medlem af Dansk Blindesamfund, men der var ikke mange unge mennesker i foreningen på det tidspunkt. Derfor ønskede de ældre i foreningen gerne, at Jens gjorde noget for de unge mennesker i samarbejde med Dansk Blindesamfund. Derfor ansatte Dansk Blindesamfund Bent Christensen til at undersøge og skabe tiltag for børn og unge i Dansk Blindesamfund, men kredsformænd havde på det tidspunkt ikke den samme interesse for de unges ønsker. Derfor besluttede Jens at lave en selvstændig forening, så de unge hurtigere og nemmere kunne skabe deres ønsker med tæt relation til Dansk Blindesamfund.
Dansk Blindesamfunds Ungdom blev herefter stiftet af Jens Bromann i 26. marts 1981, som var 24 år gammel ved stiftelsen. I samarbejde med konsulenten Bent Christensen fra Dansk Blindesamfund og den daværende formand fik de det formelle på plads med økonomi og vedtægter.

Hør Jens Bromann fortælle historien om stiftelsen af DBSU i videoen:

Kontakt

Adresse
Att: DBSU
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Telefon
71 71 02 23
Mandag kl. 10 til 13
Torsdag kl. 10 til 13

E-mail
Hovedmail: dbsu@dbsu.dk 
Kontoret: kontor@dbsu.dk
Formanden: formand@dbsu.dk
Forretningsudvalget: fu@dbsu.dk

Konto nr.
DBSU:           8401-1068222
Region Øst:   8401-1068271
Region Vest:  8401-1068255

MobilePay
DBSU:           29022
Region Øst:   71006
Region Vest:  29022

CVR nr.
64514628