Vælg en side

Sekretariatsleder til Dansk Blindesamfunds Ungdom

Dansk Blindesamfunds Ungdom (DBSU) søger en dygtig og engageret sekretariatsleder med erfaring inden for økonomi, administration, ledelse og foreningsarbejde til en spændende projektstilling.

Vi er i gang med at udvikle vores forening, og vi har i den forbindelse brug for en sekretariatsleder til at varetage styringen af foreningen, bestyrelsen og de ansatte. Da vi i foreningen ikke har nogen forudgående erfaring med at have en sekretariatsleder, ønsker vi at afprøve løsningen, inden vi træffer en endelig beslutning om det er løsningen for os. Stillingen vil derfor kun være en projektstilling, som vil strække sig over et år.

Hvem er vi?

DBSU er en landsdækkende forening for børn og unge med synshandikap. Foreningen afholder sociale og faglige arrangementer for dens medlemmer og varetager deres interesser eksempelvis igennem udvalg.

Foreningen har ca. 250 medlemmer og består af en hovedforening og to selvstændige regioner. Imellem de årlige generalforsamlinger, bliver DBSU ledet af et forretningsudvalg (FU) og en hovedbestyrelse (HB). Den daglige administration og kommunikation foretages af vores to medarbejdere.

Arbejdsopgaver:

Jobbet vil hovedsageligt bestå af styring og medudvikling af foreningen og understøttelse af hovedbestyrelsens opgaver og virke.

De primære opgaver vil være at:

 • Styre den daglige drift af foreningen og besvare indkomne mails
 • Styre og rapportere om foreningens økonomi herunder have ansvaret for budgetlægning, sikring af indtægter og minimering af udgifter
 • Hjælpe bestyrelsen til at sætte kurs, mål og strategier for DBSU
 • Hjælpe FU med at sætte rammerne for bestyrelsens og de ansattes arbejde
 • Tage ansvaret for afholdelse af bestyrelsesmøder og være medhjælpene til at skabe rammerne og indholdet i møderne
 • Hjælpe bestyrelsen med nye initiativer for foreningens arbejde og udvikling
 • Koordinere arbejdet imellem møderne og de ansattes arbejdsuge
 • Udarbejde og videreudvikle personalehåndbog og kontrakter

Om stillingen:

Der vil være tale om en deltidsstilling på 20 timer om ugen. Stillingen udløber til april 2022. Hvis løsningen er den rette og generalforsamlingen er af samme mening, har vi mulighed for at forlænge ansættelsen.

Da stillingen er kortvarig forventer vi, at du kan træde ind i arbejdet og være selvkørende og løfte opgaverne inden for den første uge.

Du er med til at bestemme din faste arbejdsuge, som dog skal være i hverdagene inden for normal arbejdstid, da det skal være muligt jævnligt at kontakte dig. Derudover vil du skulle afsætte ca. 6 weekender til møder i løbet af året. Du arbejder hjemmefra og har kun enkelte fysiske møder i løbet af året. Du skal derfor være god til at arbejde selvstændigt, sætte dig selv i gang med nye opgaver og være uden andre. Du vil dog jævnligt være i kontakt med vores kontormedarbejder, vores arrangører og bestyrelsen.

Du vil være underordnet Forretningsudvalget.

Vi vægter:

 • Relevant uddannelse og erfaring inden for økonomi, administration, ledelse og foreningsarbejde
 • En høj grad af selvstændighed, ansvarlighed og engagement
 • En god forhåndsviden om foreningen, og en forståelse af hvilke udfordringer den står i
 • Evnen til at holde overblik og skabe struktur og systematik i foreningens arbejde
 • En positiv indstilling og en lyst til at arbejde og være social med børn og unge med et synshandicap
 • Viden om de udfordringer, som personer med synshandikap møder i deres hverdag og på uddannelse og arbejde
 • En høj grad af evne til at se udviklingsmuligheder og være innovativ
 • Gode evner inden for Office pakken (Outlook, Word og Excel)

Ansøgning:

Motiveret ansøgning og CV sendes til fu@dbsu.dk.

Ansøgningsfristen er den 28. maj 2021, jobsamtaler forventes afholdt ugen efter. og tiltrædelse sker hurtigst muligt.

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til landsformand, Sofie Monggaard, på formand@dbsu.dk eller tlf. 60 60 63 57.