Vælg en side

Psykisk mistrivsel blandt børn og unge er et stigende problem i Danmark. Derfor støtter Dansk Blindesamfunds Ungdom op om de syv organisationer med Børns Vilkår som initiativtager, som er gået sammen for i fællesskab at sætte fokus på psykisk mistrivsel hos børn og unge og tænke i løsninger. Det er tid til handling nu ikke mindst set i lyset af en periode med social isolation på grund af Covid-19. 

Derfor deltog vi den 9. november 2021 på Christiansborg, hvor de syv organisationer bag præsenterede et fælles udspil med et sæt af anbefalinger, som kan være med til at reducere problemet fremover.  

Alt for mange unge lider af psykisk mistrivsel
En nyere undersøgelse gennemført af Børns Vilkår og Trygfonden i 2021 viser, at hver femte elev i 9. klasse har udøvet selvskade. En anden undersøgelse gennemført af Vidensrådet for Forebyggelse i 2020 viser, at 40,5% af unge kvinder i alderen 16-24 år har et højt stressniveau, og at 15% af børn og unge bliver diagnosticeret med en psykisk sygdom, inden de fylder 18. Det er skræmmende tal, som formentlig kan være endnu dårligere blandt DBSU’s medlemmer. 

Forum for Psykisk Mistrivsel har derfor formuleret en række anbefalinger, som blandt andet har fokus etablering af positive fællesskaber i uddannelsessystemet og fritidslivet som omdrejningspunkt. Her har en organisation som vores et særligt ansvar, hvor vores fortsatte arbejde med at gøre fritidstilbud og aktiviteter tilgængelige for børn og unge kan spille en vigtig rolle. Anbefalingen om fritidstilbud /introducerer en forslag til nyt fripassystem, hvor kommunerne skal gives bedre muligheder for vejledning og økonomisk støtte til foreningsdeltagelse for børn og unge i udsatte positioner. Samtidig er det allerede nu vigtigt, at vi i fællesskab er opmærksomme på børn og unge i vores netværk, som måtte være uden for fritidsfællesskabet, som vi med støtte og vejledning sammen kan inkludere i Dansk Blindesamfunds Ungdoms tilbud. 

 

En anden anbefaling har fokus på bekæmpelse af digital mistrivsel. Børn og unges tidsforbrug fx på sociale medier er stigende med alderen, hvor 91% af de 12-årige bruger mere end en time dagligt på digitale medier, og 93-98% af børn og unge i alderen 12-18 år har en profil på et eller flere af de sociale medier. Digital dannelse er derfor vigtigt, og det er vigtigt at der er et etisk kodeks for digital adfærd på de sociale medier. Det er vi i Dansk Blindesamfunds Ungdom særlige opmærksomme på, da netop digitalt samvær og kommunikation er en vigtig del af medlemmerne i vores forenings samvær. 

 

Vil du vide mere om Forum for Psykisk Mistrivsels indsats for at stoppe psykisk mistrivsel hos børn og unge kan du læse mere her: https://bornsvilkar.dk/forum-mod-psykisk-mistrivsel/ 

 

Du er også meget velkommen til at kontakte os i DBSU, hvis du fx har gode idéer til, hvordan vil fremadrettet kan sætte endnu mere fokus på trivsel blandt vores medlemmer. Skriv til dbsu@dusu.dk eller ring på 71 71 02 23.