Bliv medlem af DBSU

Kom og vær med!

 
  • Du kan blive medlem af DBSU hvis du er mellem 0 og 36 år. Et medlemsskab koster et årligt kontingent på 150 kr. Kontingentet følger kalenderåret og bliver sædvanligvis opkrævet pr 1. februar. Melder du dig ind i løbet af året, er kontingentet stadig 150 kr. og dækker resten af indeværende år. 
 
  • Et medlemsskab giver adgang til at deltage på alle vores fede landsarrangamenter og arrangementer i din region.
 
  • Alle medlemmer af DBSU kan få deres transportudgifter, med billigste offentlige transportmiddel, refunderet. 
 
  • Du kan også stille op til bestyrelsesarbejde, enten i hovedbestyrelsen eller i din regionale bestyrelse. Valg sker henholdsvis på regionernes generalforsamlinger i januar/februar og valg til hovedbestyrelsen sker på Landsmødet i april måned. 
 
  • Som medlem kan du også modtage vores to blade, ungdomsbladet og børnebladet. Dette skal meddeles til kontoret. Det er også her du skal henvende dig, hvis du ønsker at opsige et eller begge blade.
 
  • Har du lyst til at være en del af den farvestrålende regnbue DBSU er, så kontakt kontoret på mail kontor@dbsu.dk
 
  • Det vi har brug for at vide er:
           Navn
           Adresse
           Telefon
           Mail 
           Fødselsdato 

Vi glæder os til at høre fra dig :-)