Til- og frameldingsregler
Beskrivelse af til- og frameldingsregler til DBSU´s arrangementer:

Tilmelding til arrangementer sker ved at sende en mail til: tilmelding@dbsu.dk. Herefter modtager du en mail, hvori du får at vide at du er tilmeldt. Man kan også tilmelde sig på vores telefon 71 71 02 23. Herefter får man tilsendt en mail, hvor man kan læse hvordan man indbetaler deltagerbetalingen til DBSU`s konto. Man er først endeligt tilmeldt, når deltagerbetalingen er indbetalt og registrerer hos kontoret.

Framelding skal ligeledes sendes til: tilmelding@dbsu.dk. Sidste frist for framelding er samme dato som sidste frist for tilmelding til arrangementet. Framelder man sig inden denne frist tilbagebetales deltagerbetalingen. Framelder man sig efter sidste tilmeldingsfrist tilbagebetales halvdelen af deltagerbetalingen. I særlige tilfælde kan man ved henvendelse til arrangørgruppen få tilbagebetalt deltagerbetalingen, hvis arrangørgruppen mener at der er grundlag for dette.

Udeblivelse tæller ikke som framelding og man skal betale et ekstra gebyr på 100 kr.
 
Ved arrangementer, hvor der ingen deltagerbetaling er, kan arrangementsgruppen foreslå et muligt ekspeditionsgebyr, hvis man framelder sig efter sidste tilmeldingsfrist. Det skal dog foreligges for hovedbestyrelsen, før det kan opkræves.

Ved arrangementer, hvor tilmeldingen sker til én af arrangørerne, er arrangørgruppen ansvarlig for omgående at viderebringe tilmeldingen til kontoret, så der kan udsendes mail om indbetaling af deltagerbetaling.
 
Ovenstående er kun generelle retningslinjer. Hvis arrangementsgruppen vælger at afvige fra disse ved f.eks. differentieret deltagerbetaling eller lignende skal dette aftales med den siddende hovedbestyrelse.